MENY STÄNG

Vad kostar tandvården?

Här kan du se priset för våra behandlingar. När du har varit på undersökning ger vi dig mer specifik information om vad som gäller just din behandling. Prislistan kan vara lite svår att förstå för någon som inte sysslar med tandvård, har du frågor kontakta oss så förklarar vi.

Återbud: Vid förhinder vill vi att du kontaktar oss senast 24 timmar innan ditt besök, då slipper du betala för tiden. Vi är dock mycket tacksamma om du avbokar din tid så snart du vet om ditt förhinder för då kan vi erbjuda tiden till någon annan.

Har du några frågor så kontakta oss på
018 – 10 52 00 eller maila oss på info@kristallentandklinik.se

ÅtgärderBeskrivningFK - ReferensprisVårt pris
100aÖVRIGT120
100bÖvrig skyddsutr. Stort skydd! Kofferdam Clean-upsug500
101Basundersökning och diagnostik, tandläkare9701,045
103Mindre/kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens420500
107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare1,1951,295
108Utredning utförd av tandläkare1,9551,955
111Basundersökning utförd av tandhygienist760760
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist990990
113Mindre omfattande undersökning, utförd av tandhygienist415415
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygie605605
121Röntgenundersökning av enskild tand6575
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan915915
124Panoramaröntgen595595
126Röntgenundersökning, omfattande1,1201,120
127Röntgenundersökning, delstatus220300
128Röntgenundersökning, större delstatus380400
141Studiemodell, för behandlingsplanering665665
142Digitala studiemodeller för behandlingsplanering480480
161Salivsekretionsmätning720720
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning500500
201Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och495495
203Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning390
204Profylaxskena, per skena915915
205Fluorbehanding kortare behandlingstid205205
206Fluorbehandling405405
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten320400
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande615680
2081Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten omfattande615840
208fAirflow650
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande950990
213Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter e1,2401,240
214Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention575575
250Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar el325325
251Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter e845845
252Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskonta390390
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling460500
302Sjukdomsbehandlande åtgärder860950
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling1,2751,700
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1,9052010
311Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta495495
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller200200
313Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms-eller smärttillstånd 60 min el mer1,2401,240
314Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms-eller smärttillstånd575575
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom500500
322Stegvis exkavering1,2651,350
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre615715
3412Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande615800
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större1,1951,375
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit1,8001,875
350Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller probl325325
351Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter el845845
352Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontak390390
401Tanduttagning, en tand1,2051,600
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1,7102250
403Tanduttagning tillkommande enkel480600
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation3,5355,110
405Omfattande dentoalveolär kirurgi4,1356230
406Tanduttagning, övertalig tand1,2051,205
407Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle23302820
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande47154715
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgis1,5351,670
410Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag elle9401,400
420Implantat, per styck3,1805,500
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur3,5607200
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik1,7052660
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera5,17511,510
424Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik1,9103,770
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer7,16015,500
426Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik25553,990
427Benaugmentation med egen benvävnad45055,500
428Benaugmentation med benersättningsmaterial54406375
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur44455,500
430Korrigerande kirurgi vid implantat1,5201,655
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller i26652760
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation,1,9852055
436Avlägsnande av implantat, enkel830830
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtg1,9751,975
447Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per ope1,3351,335
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstil750815
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3—33,6853,685
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kva5,0905090
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon3,8803,880
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon54805480
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd365365
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal3,8454750
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler46355,150
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler5,8206,100
504Upprensning och rotfyllning, Orra eller fler rotkanaler63456700
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare1,0251,250
521Akut trepanation och kavumextirpation9051,250
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi9101,050
523Stiftborttagning1,3301,330
541Rotspetsoperation4,1454,145
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per3,9653,965
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per3,9653965
603Reponeringsskena, per skena63106310
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena2,3802380
606Motorisk aktivering605605
607Bettslipning för ocklusal stabilisering845845
650Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk390390
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand685900
701MFyllning en yta på framtand eller hörntand940
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1,0901,315
702MFyllning av två ytor på framtand eller hörntand1,107
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1,3351,650
703MFyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1,319
704Fyllning av en yta på molar eller premolar8801,250
704MFyllning av en yta på molar eller premolar1,232
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1,2901,700
705MFyllning av två ytor på molar eller premolar.1,557
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1,7202000
706MFyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1,869
707Krona i plastiskt material, klinikframställd1,9552500
707MKrona i plastiskt material, klinikframställd2,113
708Stiftförankring vid fyllningsterapi545975
800Permanent tandstödd krona, en per käke64857495
800MLaboratorieframställd krona/inlägg/fasad7050
801Laboratorieframställd krona5,0356995
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3,5553,555
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1,7052,175
804Hängande broled, per led24653200
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd2,1102,110
806Radikulärförankring vid avtagbar protes3,8553,855
807Semipermanent krona/bro, per led27602760
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner3,7853785
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1,1801,180
811Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.6551,050
812Broreparation 11,6701,670
813Broreparation 25,0705070
814Broreparation 38,7608,760
815Sadelkrona5,8505,850
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4,1204200
823Partiell protes för temporärt bruk, frra eller fler tänder5,8005,800
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad12,28513,495
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment13,90514500
826Attachments, per styck, material105105
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder1043510,500
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder1043510,500
829Immediatprotes7,8157815
831Justering av avtagbar protes425425
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand1,4101,410
833Rebasering av protes2,8802880
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs2,1952250
835Rebasering och lagning av protes34153,500
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs42754300
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilke73857385
839Inmontering av radikulärförankring3,3603,360
845Ocklusionskorrigerande bettslipning2,1052,105
846Skena för vertikal platsberedning4,8004800
847Klammerplåt44604460
848Betthöjning med flyllningsmaterial, per tand620620
850Implantatförankrad krona, en per käke8,82015,500
852Implantatförankrad krona6,83515000
853Hängande led vid implantatförankrad bro24654500
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led24102410
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat605605
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, p1,6451,645
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på impla545545
858Distans inklusive centrumskruv, per styck1,4202720
859Integrerad distans/kopplingskomponent1,2102210
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer35,67551,190
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer37,87553,375
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer3957555,560
864Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke32,710
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer34,50551,190
867Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke30,390
871Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer19,52519,525
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer22,01022,010
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer24,87024,870
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer49254925
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer5,8055,805
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer77357735
877Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankri16,18016,180
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck315315
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande1,2501,210
883Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats3,3755,695
884Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fi8,26520,355
888Fästskruv, per styck200200
889Centrumskruv, per styck420625
891Kompletteringsåtgärd för specialist protetik, per behandlingstillfälle8000
892Läkdistans, per styck370370
893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implant1,2101,210
894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre impla1,2651,265
895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt O'ra eller fler impl1,6001,600
896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt frra eller fler im1,7201,720
897Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer26652665
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader10,1609805
901Tandreglering, en käke, enkel behandling15,25014720
902Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling18,97018,310
903Tandreglering, en käke, normal behandling22,35521,575
904Tandreglering, en käke, komplicerad behandling27,69526,730
905Tandreglering, två käkar, enkel behandling21,50520,755
906Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling25,23024,345
907Tandreglering, två käkar, normal behandling28,95037,935
908Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling34,86033,645
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning1,3351,335
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning1,7201,720
923Fasad i stället för ersättningsberättigande O'llning, tandposition 1—31,3351,335
924Fasad i stället för ersättningsberättigande O'llning, tandposition 4—51,7201,720
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat5,03515,500
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat750015,500
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat24652465
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat5,0355035
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka12,53512,535
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 801 har utförts7,5007500
Blek aTandblekning med ind. skenor3000
E927Sömnapné /snarkskenor11,721
LTEgenavgift260
OHmunhälsoprodukter50
PTRTandstensborttagning/PTR, liten150
PTR- STandstensborttagning/PTR, stor300
Rem aRemiss skriftligt intyg, enklare150

Vad kostar tandvården?

Här kan du se priset för våra behandlingar. När du har varit på undersökning ger vi dig mer specifik information om vad som gäller just din behandling. Prislistan kan vara lite svår att förstå för någon som inte sysslar med tandvård, har du frågor kontakta oss så förklarar vi.

Återbud: Vid förhinder vill vi att du kontaktar oss senast 24 timmar innan ditt besök, då slipper du betala för tiden. Vi är dock mycket tacksamma om du avbokar din tid så snart du vet om ditt förhinder för då kan vi erbjuda tiden till någon annan.

Har du några frågor så
kontakta oss på 018 – 10 52 00
eller maila oss på
info@kristallentandklinik.se