MENY STÄNG

Vad kostar tandvården?

Här kan du se priset för våra behandlingar. När du har varit på undersökning ger vi dig mer specifik information om vad som gäller just din behandling. Prislistan kan vara lite svår att förstå för någon som inte sysslar med tandvård, har du frågor kontakta oss så förklarar vi.

Återbud: Vid förhinder vill vi att du kontaktar oss senast 24 timmar innan ditt besök, då slipper du betala för tiden. Vi är dock mycket tacksamma om du avbokar din tid så snart du vet om ditt förhinder för då kan vi erbjuda tiden till någon annan.

Har du några frågor så kontakta oss på
018 – 10 52 00 eller maila oss på info@kristallentandklinik.se

ÅtgärderBeskrivningFK -ReferensprisVårt pris
101Basundersökning och diagnostik, tandläkare885975
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens385450
107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare10901090
108Utredning utförd av tandläkare17401740
111Basundersökning utförd av tandhygienist660725
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist855945
113Akut eller mindre omfattande undersökning, utförd av tandhygienist285345
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygie535575
121Röntgenundersökning av enskild tand6075
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan835835
124Panoramaröntgen540575
125Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys530530
126Röntgenundersökning, omfattande10201020
127Röntgenundersökning, delstatus200200
128Röntgenundersökning, större delstatus345345
141Studiemodell, för behandlingsplanering605620
161Salivsekretionsmätning640640
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning400400
163Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD)10801425
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)610610
201Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och440440
204Profylaxskena, per skena830830
205Fluorbehanding kortare behandlingstid180180
206Fluorbehandling 360360
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten285285
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande545600
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande840950
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling420450
302Sjukdomsbehandlande åtgärder785850
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling11601610
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande17352010
311Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta440450
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller175185
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom440485
322Stegvis exkavering11551155
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre545600
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större10551095
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit15951595
362Lustgassedering, per gång850850
401Tanduttagning, en tand10551450
402Tanduttagning, en tand, komplicerad15702025
403Tanduttagning tillkommande enkel190205
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation32204300
405Omfattande dentoalveolär kirurgi43005300
406Tanduttagning, övertalig tand10551130
407Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle21252125
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande42954295
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgis15751575
420Implantat, per styck29005500
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur32406750
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik15552500
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera472010500
424Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik17453000
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer652510000
426Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik23303500
427Benaugmentation med egen benvävnad41055500
428Benaugmentation med benersättningsmaterial49606375
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur40505500
430Korrigerande kirurgi vid implantat15601560
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller i26102610
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, 19451945
435Avlägsnande av implantat10551055
436Avlägsnande av implantat, enkel190190
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtg18701870
447Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per ope12601260
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstil770770
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–333553355
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kva46354635
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon35303530
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon46354635
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd335335
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal35054100
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler42254600
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler53005600
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler57806100
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare935935
521Akut endodontisk behandling825950
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi830915
523Stiftborttagning12101210
541Rotspetsoperation37753775
542Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tillä10651065
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 36153875
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per36153875
603Reponeringsskena, per skena57505750
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena21702170
606Motorisk aktivering535535
607Bettslipning för ocklusal stabilisering770770
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand625850
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand9901175
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand12151495
704Fyllning av en yta på molar eller premolar8001125
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar11751550
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar15651850
707Krona i plastiskt material, klinikframställd17802300
708Stiftförankring vid fyllningsterapi565925
800Permanent tandstödd krona, en per käke59106500
801Laboratorieframställd krona45906100
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift32403240
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift15551925
804Hängande broled, per led22502800
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd19251925
806Radikulärförankring vid avtagbar protes35153520
807Semipermanent krona/bro, per led25152515
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner34503450
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led10751075
811Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.595950
812Broreparation 115201520
813Broreparation 246204620
814Broreparation 379808435
815Sadelkrona53305330
821Protestand, per styck70
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder37553925
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder52305495
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1120012995
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment1267514420
826Attachments, per styck, material100100
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder95109925
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder95109925
829Immediatprotes71207235
831Justering av avtagbar protes385385
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand12851295
833Rebasering av protes26252625
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs20002000
835Rebasering och lagning av protes31153115
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs39003900
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilke67356735
839Inmontering av radikulärförankring30653065
845Ocklusionskorrigerande bettslipning19901990
846Skena för vertikal platsberedning45405315
847Klammerplåt40654065
848Betthöjning med flyllningsmaterial, per tand565565
850Implantatförankrad krona, en per käke831011000
852Implantatförankrad krona644510000
853Hängande led vid implantatförankrad bro22503500
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led21952195
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat550550
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, p
15651565
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på impla495495
858Distans inklusive centrumskruv, per styck12952000
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer3253536280
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer3454538790
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer3609541300
864Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke32710
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer3147035255
867Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke30390
871Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer1780517805
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer2007020070
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer2268022680
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer44954495
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer52955295
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer70557055
877Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankri1475014750
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck290290
880Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två impl21552155
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande11401140
882Av- och påmontering av implantatförankrad bro29403185
883Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats30755695
884Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fi753520355
886Distans inklusive centrumskruv, per styck1500
888Fästskruv, per styck185185
889Centrumskruv, per styck380625
890Krona på befintligt implantat och distans7995
892Läkdistans, per styck340340
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader92509250
901Tandreglering, en käke, enkel behandling1388013880
902Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling1727017270
903Tandreglering, en käke, normal behandling2034520345
904Tandreglering, en käke, komplicerad behandling2520525205
905Tandreglering, två käkar, enkel behandling1958019580
906Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling2296522965
907Tandreglering, två käkar, normal behandling2635026350
908Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling3173031730
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning12151215
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning15651565
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat459013000
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat676513000
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat22502250
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat45904590
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka1143011980
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 801 har utförts68407015
Blek aTandblekning per käke1500
LTEgenavgift260

Vad kostar tandvården?

Här kan du se priset för våra behandlingar. När du har varit på undersökning ger vi dig mer specifik information om vad som gäller just din behandling. Prislistan kan vara lite svår att förstå för någon som inte sysslar med tandvård, har du frågor kontakta oss så förklarar vi.

Återbud: Vid förhinder vill vi att du kontaktar oss senast 24 timmar innan ditt besök, då slipper du betala för tiden. Vi är dock mycket tacksamma om du avbokar din tid så snart du vet om ditt förhinder för då kan vi erbjuda tiden till någon annan.

Har du några frågor så
kontakta oss på 018 – 10 52 00
eller maila oss på
info@kristallentandklinik.se