MENY STÄNG

Vad kostar tandvården?

Här kan du se priset för våra behandlingar. När du har varit på undersökning ger vi dig mer specifik information om vad som gäller just din behandling. Prislistan kan vara lite svår att förstå för någon som inte sysslar med tandvård, har du frågor kontakta oss så förklarar vi.

Återbud: Vid förhinder vill vi att du kontaktar oss senast 24 timmar innan ditt besök, då slipper du betala för tiden. Vi är dock mycket tacksamma om du avbokar din tid så snart du vet om ditt förhinder för då kan vi erbjuda tiden till någon annan.

Har du några frågor så kontakta oss på
018 – 10 52 00 eller maila oss på info@kristallentandklinik.se

ÅtgärderBeskrivningFK -ReferensprisVårt pris
101Basundersökning och diagnostik, tandläkare865925
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens375425
107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare10701070
108Utredning utförd av tandläkare17401740
111Basundersökning utförd av tandhygienist660725
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist855945
113Akut eller mindre omfattande undersökning, utförd av tandhygienist280280
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygie525545
121Röntgenundersökning av enskild tand6060
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan820820
124Panoramaröntgen530575
125Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys520520
126Röntgenundersökning, omfattande10051005
127Röntgenundersökning, delstatus195195
128Röntgenundersökning, större delstatus340340
141Studiemodell, för behandlingsplanering600620
161Salivsekretionsmätning625625
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning400400
163Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD)9951425
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)610610
201Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och430435
204Profylaxskena, per skena815815
205Fluorbehanding kortare behandlingstid175175
206Fluorbehandling 350350
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten280355
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande530530
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande825825
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling410450
302Sjukdomsbehandlande åtgärder770850
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling11401610
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande17102010
311Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta430450
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller175185
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom435485
322Stegvis exkavering11351135
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre530600
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större10351095
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit15601560
362Lustgassedering, per gång835835
401Tanduttagning, en tand10351450
402Tanduttagning, en tand, komplicerad17152025
403Tanduttagning tillkommande enkel185205
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation31654180
405Omfattande dentoalveolär kirurgi42205180
406Tanduttagning, övertalig tand10351130
407Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle20852085
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande42204220
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgis15501550
420Implantat, per styck28554500
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur33306000
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik15252500
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera472510500
424Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik17103000
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer641510000
426Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik22853500
427Benaugmentation med egen benvävnad40355500
428Benaugmentation med benersättningsmaterial48806375
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur39805500
430Korrigerande kirurgi vid implantat15351535
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller i25652565
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, 19101910
435Avlägsnande av implantat10351035
436Avlägsnande av implantat, enkel185185
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtg18401840
447Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per ope12451245
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstil755755
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–332953295
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kva45554555
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon34703470
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon45554555
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd335335
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal34453995
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler41504495
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler52105495
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler56805995
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare920920
521Akut endodontisk behandling810895
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi815915
523Stiftborttagning11901190
541Rotspetsoperation37103710
542Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tillä10451045
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 35753875
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per35753875
603Reponeringsskena, per skena56805680
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena21402140
606Motorisk aktivering525525
607Bettslipning för ocklusal stabilisering760760
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand615675
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand9751025
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand11601325
704Fyllning av en yta på molar eller premolar7851075
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar11551495
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar15401795
707Krona i plastiskt material, klinikframställd17502195
708Stiftförankring vid fyllningsterapi555850
800Permanent tandstödd krona, en per käke58356300
801Laboratorieframställd krona45355800
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift31953195
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift15251725
804Hängande broled, per led22352595
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd19001900
806Radikulärförankring vid avtagbar protes34753520
807Semipermanent krona/bro, per led24902490
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner34053405
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led10651075
811Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.570795
812Broreparation 114951495
813Broreparation 245554555
814Broreparation 378708435
815Sadelkrona52705270
821Protestand, per styck70
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder37153925
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder52305495
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1113512995
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment1260514420
826Attachments, per styck, material100100
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder93959925
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder93959925
829Immediatprotes70507235
831Justering av avtagbar protes380380
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand12701295
833Rebasering av protes25902590
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs19801980
835Rebasering och lagning av protes30753075
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs38653865
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilke66706670
839Inmontering av radikulärförankring30253025
845Ocklusionskorrigerande bettslipning19651965
846Skena för vertikal platsberedning47905315
847Klammerplåt40154015
848Betthöjning med flyllningsmaterial, per tand555555
850Implantatförankrad krona, en per käke822510000
852Implantatförankrad krona63809500
853Hängande led vid implantatförankrad bro22353500
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led21752175
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat550550
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, p
14251425
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på impla495495
858Distans inklusive centrumskruv, per styck12752000
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer3232536280
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer3433538790
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer3588541300
864Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke32710
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer3128035255
867Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke30390
871Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer1760017600
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer1984019840
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer2242522425
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer44754475
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer52755275
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer70357035
877Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankri1460014600
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck285285
880Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två impl21552155
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande11201120
882Av- och påmontering av implantatförankrad bro29403185
883Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats56955695
884Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fi1050520355
886Distans inklusive centrumskruv, per styck1500
888Fästskruv, per styck180180
889Centrumskruv, per styck375625
890Krona på befintligt implantat och distans6505
892Läkdistans, per styck335335
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader90859085
901Tandreglering, en käke, enkel behandling1364013640
902Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling1696016960
903Tandreglering, en käke, normal behandling1997519975
904Tandreglering, en käke, komplicerad behandling2474524790
905Tandreglering, två käkar, enkel behandling1924519245
906Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling2256522565
907Tandreglering, två käkar, normal behandling2588525885
908Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling3116031160
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning11601160
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning15401540
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat453513000
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat676513000
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat22352235
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat45354885
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka1130011980
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 801 har utförts67657015
Blek aTandblekning per käke1500
LTEgenavgift260

Vad kostar tandvården?

Här kan du se priset för våra behandlingar. När du har varit på undersökning ger vi dig mer specifik information om vad som gäller just din behandling. Prislistan kan vara lite svår att förstå för någon som inte sysslar med tandvård, har du frågor kontakta oss så förklarar vi.

Återbud: Vid förhinder vill vi att du kontaktar oss senast 24 timmar innan ditt besök, då slipper du betala för tiden. Vi är dock mycket tacksamma om du avbokar din tid så snart du vet om ditt förhinder för då kan vi erbjuda tiden till någon annan.

Har du några frågor så
kontakta oss på 018 – 10 52 00
eller maila oss på
info@kristallentandklinik.se