MENY STÄNG

Vad kostar tandvården?

Här kan du se priset för våra behandlingar. När du har varit på undersökning ger vi dig mer specifik information om vad som gäller just din behandling. Prislistan kan vara lite svår att förstå för någon som inte sysslar med tandvård, har du frågor kontakta oss så förklarar vi.

Återbud: Vid förhinder vill vi att du kontaktar oss senast 24 timmar innan ditt besök, då slipper du betala för tiden. Vi är dock mycket tacksamma om du avbokar din tid så snart du vet om ditt förhinder för då kan vi erbjuda tiden till någon annan.

Har du några frågor så kontakta oss på
018 – 10 52 00 eller maila oss på info@kristallentandklinik.se

ÅtgärderBeskrivningFK -ReferensprisVårt pris
101Basundersökning och diagnostik, tandläkare900995
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens390475
107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare11101200
108Utredning utförd av tandläkare18051805
111Basundersökning utförd av tandhygienist690750
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist895965
113Akut eller mindre omfattande undersökning, utförd av tandhygienist290375
114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygie550600
121Röntgenundersökning av enskild tand6075
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan850850
124Panoramaröntgen550575
125Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys540540
126Röntgenundersökning, omfattande10351035
127Röntgenundersökning, delstatus205250
128Röntgenundersökning, större delstatus350375
141Studiemodell, för behandlingsplanering615620
161Salivsekretionsmätning655655
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning400400
201Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och450450
204Profylaxskena, per skena845845
205Fluorbehanding kortare behandlingstid185185
206Fluorbehandling 365365
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten290310
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande555650
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande865950
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling425475
302Sjukdomsbehandlande åtgärder800900
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling11801610
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande17652010
311Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodonta450450
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller180185
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom455485
322Stegvis exkavering11751175
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre555650
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större10851200
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit16301630
362Lustgassedering, per gång850850
401Tanduttagning, en tand11251500
402Tanduttagning, en tand, komplicerad15852100
403Tanduttagning tillkommande enkel445600
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation32755110
405Omfattande dentoalveolär kirurgi43706230
406Tanduttagning, övertalig tand11151130
407Övrig detoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle21602820
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande43704370
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgis16051605
410Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag8701300
420Implantat, per styck29455500
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur32957090
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik15802660
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per opera479511510
424Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik17703770
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer663515290
426Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik23653990
427Benaugmentation med egen benvävnad41755500
428Benaugmentation med benersättningsmaterial50406375
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur41155500
430Korrigerande kirurgi vid implantat15901590
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller i26502650
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, 19751975
435Avlägsnande av implantat10751075
436Avlägsnande av implantat, enkel195195
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtg19001900
447Rekonstruktiv behandlingling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per ope12801280
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstil785785
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–334103410
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kva47154715
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon35903590
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodon47154715
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd340340
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal35654500
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler42954900
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler53905800
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler58756400
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare9501100
521Akut endodontisk behandling8401100
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi845975
523Stiftborttagning12301230
541Rotspetsoperation38403840
542Apikalkirurgisk behandling,ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tillä10801080
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per 36753875
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per36753875
603Reponeringsskena, per skena58455845
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena22052205
606Motorisk aktivering550550
607Bettslipning för ocklusal stabilisering785785
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand635850
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand10101250
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand12401595
704Fyllning av en yta på molar eller premolar8151175
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar11951600
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar15951900
707Krona i plastiskt material, klinikframställd18102300
708Stiftförankring vid fyllningsterapi575925
800Permanent tandstödd krona, en per käke60056995
801Laboratorieframställd krona46656500
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift32903290
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift15801975
804Hängande broled, per led22853000
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd19551955
806Radikulärförankring vid avtagbar protes35753575
807Semipermanent krona/bro, per led25552555
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner35053505
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led10901090
811Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.605950
812Broreparation 115451545
813Broreparation 246954695
814Broreparation 381158435
815Sadelkrona54205420
821Protestand, per styck70
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder38153925
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder53705495
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1138012995
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment1288014420
826Attachments, per styck, material100100
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder96659925
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder96659925
829Immediatprotes72357235
831Justering av avtagbar protes395395
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand13051305
833Rebasering av protes26652665
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs20302030
835Rebasering och lagning av protes31653165
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs39603960
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilke68406840
839Inmontering av radikulärförankring31153115
845Ocklusionskorrigerande bettslipning20252025
846Skena för vertikal platsberedning45405315
847Klammerplåt40854085
848Betthöjning med flyllningsmaterial, per tand575575
850Implantatförankrad krona, en per käke844515500
852Implantatförankrad krona655015000
853Hängande led vid implantatförankrad bro22854500
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led22302230
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat560560
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, p
15801580
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på impla505505
858Distans inklusive centrumskruv, per styck13152720
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer3304551190
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer3508553375
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer3666055560
864Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke32710
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer3196051190
867Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke30390
871Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer1808518085
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer2038520385
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer2304023040
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer45654565
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer53805380
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer71657165
877Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankri1498514985
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck295295
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande11601160
882Av- och påmontering av implantatförankrad bro29403185
883Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats31255695
884Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fi765520355
886Distans inklusive centrumskruv, per styck1500
888Fästskruv, per styck185185
889Centrumskruv, per styck385625
890Krona på befintligt implantat och distans8000
892Läkdistans, per styck345345
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning12401240
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning15951595
925Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat466515500
926Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat695015500
928Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat22852285
929Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat46654885
940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka1161511980
941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 801 har utförts69507015
Blek aTandblekning per käke1500
LTEgenavgift260

Vad kostar tandvården?

Här kan du se priset för våra behandlingar. När du har varit på undersökning ger vi dig mer specifik information om vad som gäller just din behandling. Prislistan kan vara lite svår att förstå för någon som inte sysslar med tandvård, har du frågor kontakta oss så förklarar vi.

Återbud: Vid förhinder vill vi att du kontaktar oss senast 24 timmar innan ditt besök, då slipper du betala för tiden. Vi är dock mycket tacksamma om du avbokar din tid så snart du vet om ditt förhinder för då kan vi erbjuda tiden till någon annan.

Har du några frågor så
kontakta oss på 018 – 10 52 00
eller maila oss på
info@kristallentandklinik.se